Zwaar weer

La provocation fait avancer les choses…

Elke logisch nadenkende mens die weet wat er de komende jaren aan economische dreigingen op ons afkomt, weet ook dat we helemaal niet klaar zijn om onze toekomstige welvaart zónder groei te realiseren. Nochtans slaat Tim Jackson de nagel op de kop en is dit de sleutel tot een duurzame toekomst. Kenneth Boulding verwoordde het alsAnyone who believes exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an economist”
Groei wordt precair nu de menselijke overpopulatie de draagkracht van de planeet begint te bedreigen. De dreigingen zijn: dure energie en grondstoffen, hoge vergrijzingskosten en schulden, sterke immigratie en nog onbekende kosten door de effecten van de gevaarlijk dalende biodiversiteit en de opwarming van het klimaat. Elke verstandige mens ziet deze dreiging van snelle verarming aankomen en wil zich daar op voorbereiden. Om dat in België te kunnen, weten we al een jaar of vijf, moeten we eerst ons bestuur reorganiseren, door het transparant, sober en efficiënt te maken. Moeilijk is dat niet: het buitenland is ons al jaren voor, we hoeven simpelweg te kopiëren.
De bestuurlijke chaos, het ongenoegen en de enorme inefficiëntie die hier ontstaan zijn na decennia wafelijzers en compromissen laten immers niet meer toe deze zware economische en ecologische uitdagingen aan te gaan.

In het actuele debat rond de staatshervorming missen zij die snel willen “springen” de kans om voor de evidente, grondige hervorming van onze chaotisch en inefficiënt bestuurde staat te gaan. Wie heeft baat bij nóg meer wafelijzerpolitiek en compromissen met nog meer hopeloze versnippering van bevoegdheden tussen de verschillende beleidsniveaus. Het moet echt beter, het moet efficiënter. Check deze samenvatting eens…

Volgens mij moeten beide landhelften dringend solidair zijn. Roepen “On est demandeurs de rien” is alvast geen eerste stap in de goede richting. Het land splitsen lijkt helemaal te gek voor woorden: als we zelfs BHV al niet gesplitst krijgen (iets wat door een rechter vastgelegd is)… Een bedrijf dat op dergelijke manier bestuurd zou worden, zou al meermaals failliet geweest zijn, en dat wil toch wat zeggen.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *