One Comment

  1. Koboi

    misschien moet je ook met joke schauvliege eens spelevaren.
    Ze woont in Evergem bij Gent.
    Ze gaat in Japan bla bla vertellen over biodiversiteit maar ligt in België, het inferno van de biodiversiteit & fijn stof, goed dwars als de visserij en vooral de veeteelt moeten worden teruggeschroefd. Eén kwart van de voor de biodiversiteit dodelijke maïs-steppe, totaal gepollueerd door mest en herbiciden moet DRINGEND worden omgezet naar natuur en bos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *