Nature morte

Shortcut…

De shortcut die haar voordien nog niet opgevallen was,

bleek dodelijk toen deze juveniele zanglijster vloog richting  weerspiegeld struikgewas

Leave a Reply

Your email address will not be published.